FANDOM


Afişarea de variabile şi text în Pascal:

  • Pentru început, dacă nu aţi citit articolul Cum să afişez un text în Pascal atunci citiţi-l înainte pentru a vă uşura înţelegerea.
  • Scrieţi un program nou şi declaraţi câteva variabile. Exemplu:

program exemplu;
var a,b,c:integer;
s:string;

Explicaţie: Pentru detalii despre declararea variabilelor în Pascal citiţi această pagină.
  • Daţi o valoare variabilelor. Spre exemplu:

begin
a:=5
b:=a+3;
c:=a*b;

Explicaţie: Asociază variabilei a valoarea 5, asociază variabilei b valoarea a+3, asociază variabilei c valoarea a înmulţit cu b. Prin urmare: a=5; b=8; c=40.
  • Utilizând aceeaşi instrucţiune WRITE afişaţi un text şi o variabilă astfel:

writeln ('Valoarea variabilei a este ',a);

Explicaţie: Afişează pe ecran textul "Valoarea variabilei a este ", apoi afişează conţinutul variabilei a şi trece cursorul pe rândul următor. Textul dintre apostroafe este afişat exact aşa cum este. Nu uitaţi să închideţi apostroful şi să puneţi virgulă înainte de a preciza numele variabilei.

Greşeli frecventeEdit

Aşa nu:

write ('Valoarea variabilei a este',a);

Aşa da:

write ('Valoarea variabilei a este ',a);

De ce?

În prima variantă, dacă variabila a ar avea valoarea 5, rezultatul afişat pe ecran va fi: Valoarea variabilei a este5. În concluzie, cuvântul "este" şi cu variabila 5 s-au "lipit" deoarece nu s-a lăsat spaţiu. În a doua situaţie se lasă spaţiu, deci rezultatul este Valoarea variabilei a este 5.


Aşa nu:

write ('Valorile variabilelor a si b sunt ',a,b);

Aşa da:

write ('Valorile variabilelor a si b sunt ',a,' ',b);

De ce?

Presupunând că a=5 şi b=3, în prima variantă rezultatul afişat pe ecran ar fi: Valorile variabilelor a si b sunt 53. Observăm că 5 şi cu 3 s-au "lipit" pentru că nu s-a lăsat spaţiu între ele ca în a doua variantă. Deci, pentru a reprezenta un spaţiu se scrie ' ', adică apostrof spaţiu apostrof.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki