FANDOM


Afişarea de variabile şi text în Pascal:

  • Pentru început, dacă nu aţi citit articolul Cum să afişez un text în Pascal atunci citiţi-l înainte pentru a vă uşura înţelegerea.
  • Scrieţi un program nou şi declaraţi câteva variabile. Exemplu:

program exemplu;
var a,b,c:integer;
s:string;

Explicaţie: Pentru detalii despre declararea variabilelor în Pascal citiţi această pagină.
  • Daţi o valoare variabilelor. Spre exemplu:

begin
a:=5
b:=a+3;
c:=a*b;

Explicaţie: Asociază variabilei a valoarea 5, asociază variabilei b valoarea a+3, asociază variabilei c valoarea a înmulţit cu b. Prin urmare: a=5; b=8; c=40.
  • Utilizând aceeaşi instrucţiune WRITE afişaţi un text şi o variabilă astfel:

writeln ('Valoarea variabilei a este ',a);

Explicaţie: Afişează pe ecran textul "Valoarea variabilei a este ", apoi afişează conţinutul variabilei a şi trece cursorul pe rândul următor. Textul dintre apostroafe este afişat exact aşa cum este. Nu uitaţi să închideţi apostroful şi să puneţi virgulă înainte de a preciza numele variabilei.

Greşeli frecventeEdit

Aşa nu:

write ('Valoarea variabilei a este',a);

Aşa da:

write ('Valoarea variabilei a este ',a);

De ce?

În prima variantă, dacă variabila a ar avea valoarea 5, rezultatul afişat pe ecran va fi: Valoarea variabilei a este5. În concluzie, cuvântul "este" şi cu variabila 5 s-au "lipit" deoarece nu s-a lăsat spaţiu. În a doua situaţie se lasă spaţiu, deci rezultatul este Valoarea variabilei a este 5.


Aşa nu:

write ('Valorile variabilelor a si b sunt ',a,b);

Aşa da:

write ('Valorile variabilelor a si b sunt ',a,' ',b);

De ce?

Presupunând că a=5 şi b=3, în prima variantă rezultatul afişat pe ecran ar fi: Valorile variabilelor a si b sunt 53. Observăm că 5 şi cu 3 s-au "lipit" pentru că nu s-a lăsat spaţiu între ele ca în a doua variantă. Deci, pentru a reprezenta un spaţiu se scrie ' ', adică apostrof spaţiu apostrof.