FANDOM


În continuare iată citirea de la tastatură a unei variabile. Se poate folosi instrucţiunea read sau readln. Diferenţa dintre cele două instrucţiuni este că read citeşte doar variabila pe când readln citeşte variabila dată şi trece pe rândul următor.

Exemplu

program exemplu;
uses crt;
var x,y,suma:integer;
s:string;
begin
clrscr;
write ('Scrieti x si y: '); readln (x,y);
suma:=x+y;
writeln ('Suma lui x si y este ',suma);
write ('Cum te cheama? '); readln (s);
writeln ('Bun venit, ',s);
readln;
end.

Explicaţie

Declară variabilele suma, x şi y ca numere întregi şi s ca un şir de caractere (string). Afişează textul "Scrieti x si y:". Citeşte de la tastatură numerle x şi y. După ce se citesc numere x şi y, se face suma lori şi se afişează pe ecran. Afişează textul "Cum te cheama?" şi citeşte şirul de caractere s. Apoi afişează textul "Bun venit, " şi valoarea variabilei s.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki