FANDOM


Cilindrul este forma geometrică în formă de tub sau ţeavă.

Înainte de a începe Edit

Asiguraţi-vă că aveţi: * un creion

  • o riglă

[[Media:Media:Exemplu.ogg]]

Desenarea cilindrului Edit

Cylinder geometry

Cilindrul

Desnearea cilindrului este simplă. Desenaţi mai întâi folosind rigla şi creionul două drepte paralele. La capetele acestor linii desenaţi două ovale. Folosiţi-vă de desenul alăturat. Puteţi uni centrele ovalelor printr-o linie punctată.